Între jertfa vechi-testamentală, a faptelor, și mila nou-testamentală, a stării, a ființării în și prin Hristos, există o distincţie reliefată biblic.

7 feluri în care jertfa lucrează în viața ta și a mea:

 • Jertfa este ceea ce trebuie (și ne complacem) să facem pentru a obține beneficiul atenției și bunăvoinței dumnezeiești.
 • Jertfa sunt gesturile, comportamentul pe care-l adoptăm pentru că ne e frică de consecințe și de oprobiul lumii.
 • Jertfa este canonul prin care am îngrădit Cuvântul mult prea liber ca să-l putem cuprinde cu mintea.
 • Jertfa sunt faptele prin care ne considerăm neprihăniți şi merituoși.
 • Jertfa ne închide în mentalitatea de fariseu și ne urcă pe scara mândriei.
 • Jertfa ne programează pentru vinovăţie.
 • Jertfa este datoria pe care simt că o am de îndeplinit.

Jertfa este neputință declarată…

Pentru că am fost învățați să jertfim ca să obținem ceva de la Dumnezeu. Deși nu mai este nimic de jertfit, pentru că lucrarea a fost isprăvită.

Când a luat Isus oțetul, a zis: “S-a ispravit!”. Apoi Și-a plecat capul și Și-a dat duhul.

Noi nu avem ce primi pentru jertfele noastre. Ele oricum nu ne pot acoperi sau plăti păcatele.

Primim doar pentru jertfa Lui Hristos. Pentru vrednicia Sa.

Și doar datorită asocierii cu El.

În schimb mila lucrează în 7 feluri în viața ta și a mea:

 • Mila (caritatea) este dragoste.
 • Mila izvorăște din adâncul duhului meu, din inima Lui Dumnezeu și mă face să împărtășesc ceea ce mi s-a oferit.
 • Mila îmi spune că deși nu merit nimic, totuși am primit, pentru că dragostea nu cere merite.
 • Mila este rod al Duhului care urcă precum seva prin trunchiul sufletului meu modelat de mâinile Atotputernice spre înălțime.
 • Mila este iubirea Lui Dumnezeu care face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.
 • Mila este Puterea de Sus care mă face să îmi iubesc vrăjmașii, să-i binecuvântez pe cei ce mă blestemă, să fac bine celor ce mă urăsc și să mă pot ruga pentru cei ce mă asupresc și mă prigonesc.
 • Mila cere iertare Cerului pentru greșelile semenilor care mă neîndreptățesc.

 Mila este Putere în acțiune…

 Pentru că mila îmi dă liniștea că Dumnezeu mă acceptă așa cum sunt datorită Lui Hristos din mine. Îmi dă speranța că voi primi ce am nevoie, doresc și visez doar pentru că mă rog, cred în împlinirea rugăciunii și acționez în direcția concretizării lor prin credință. Mă face să mă dezbrac de tot ce mă oprește să mă apropii de Mântuitor și promisiunile Sale împlinite în și prin El. Pentru că știu că între mine și El nu stă nimic decât natura decăzută a egoismului, egolatriei și egocentrismului meu…

De ce n-aș accepta mila Lui?