Vorbim despre dreptatea, puterea, înțelepciunea, pacea Lui Dumnezeu ca și cum ar fi ceva ce completează dragostea Sa. Dar lucrurile nu stau așa. Există o singură dreptate, o înțelepciune, o putere, o pace, o tărie, o bunătate și o generozitate care-I sunt caracteristice Lui Dumnezeu – cele care țin și derivă din dragoste.

Așadar, vorbim despre bunătatea dragostei divine, înțelepciunea dragostei Sale, pacea dragostei Lui Dumnezeu. Dreptatea dragostei. Toate sunt aspecte ale iubirii dumnezeiești, nu atribute adiacente. Pentru că în Dumnezeu nu există vreun aspect care să nu reprezinte vreo faţetă a dragostei Sale. E limpede că El nu poate să manifeste nimic ce să nu fie izvorât din natura sa. Din ființă. Din identitate. Natura Lui este dragoste, ființa Lui este dragoste și identitatea Lui este dragoste. Neîncetată.

Mai mult decât atât, nimic nu ar putea să tulbure această dragoste pe care o are pentru tine. Ar fi vorba atunci despre o tulburare în natura, ființa și identitatea Sa. Or bine știm că acest lucru nu este posibil. În El „nu este nici schimbare, nici umbra de mutare” (Iacov 1:17).

Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb; 

Și tocmai această dragoste a Lui Dumnezeu ne-a adus în punctul acceptării prin credință a sacrificiului Său prin Isus Hristos și a supremației Sale. Pentru că plata prin moartea pe cruce a prețului pentru păcatele noastre este dovada de necontestat a iubirii pe care o are faţă de tine şi de mine (Ioan.3:16). Fără niciun schimb sau condiţie. Nici înainte, pentru a o obţine, şi nici după, pentru a păstra ceea ce ţi s-a dăruit. Nimic din ceea ce erai sau aveai nu ar fi putut reprezenta contravaloarea sacrificiului hristic. Nimic din ceea ce ai putea face sau dărui acum nu te poate ţine în sfera bunăvoinţei, favorului, binecuvântării, generozităţii Sale. Pentru că eşti şi deţii totul prin voia Sa, necondiţionat, doar pe baza faptului că-I aparţii prin Hristos.

şi voi sunteţi ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu.

Eşti deci al Lui. Definitiv. Şi nimic nu I te poate lua vreodată…

Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine. Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea. Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi; şi nimeni nu le poate smulge din mana Tatălui Meu.

Sacrificiul Lui Hristos este oferta generozităţii şi providenţei Sale. Oricât am crede în capacitatea umană de a de a depăşi „insurmontabilul”, nu am putea să facem nimic ce să ne strămute din întunericul temniţei păcatului nostru în Împărăţia Luminii. Singura soluţie a fost jertfa Sa.