Aici şi acum eşti doar un călător. Parcursul tău creştinesc în adâncirea duhovnicească poate fi sinuos, confuz sau frustrant atâta timp cât modul tău de raportare la Dumnezeu este sufletesc. Adevărul este că există o singură cale spre viaţa deplină. Şi este în tine. Călătoria ta depinde de înţelegerea acestui lucru.

În Fiul Lui Dumnezeu – Cel care a spus:

Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. (Ioan 14:6)

– cele trei aspecte sinergice, interrelaţionale şi interdefinibile ale identităţii Sale sunt contopite, revelându-I Fiinţa mântuitoare.

Deoarece:

Calea Adevărului este Viaţa

Calea Vieţii este Adevărul

Adevărul Căii este Viaţa

Adevărul Vieţii este Calea

Viaţa Adevărului este Calea

Viaţa Căii este Adevărul

Aşadar:

Urmează Viaţa şi Adevărul

Cunoaşte Viaţa şi Calea

Trăieşte Calea şi Adevărul

Pentru că nu există niciun sens valabil în faptul de a rătăci, ignorant şi devitalizat, într-o lume în care nu ştii cine eşti, ce vrei şi ce cauţi cu adevărat.

Împreună cu Dumnezeu Cel revelat deplin în Hristos, prin El şi datorită Lui, viaţa pe care o duci momentan în trupul tranziţiei poate fi o adevărată aventură ale cărei caracteristici sunt date de ceea ce tânjeşti, crezi sau primeşti. Poate fi, aşadar, o poveste de dragoste a întâlnirii Frumoasei Războinice cu Preaiubitul, o alergare însufleţită a Cuceritorului Neprihănirii în cursa desăvârşirii propriei fiinţe în şi prin Hristos, o bătălie a Luptătorului Divin pentru eliberarea Ţării Promise (propriul suflet şi trup) în Duh şi Adevăr sub comanda Războinicului Suprem, o căutare a Cercetătorului pasionat al Luminii pentru cunoaşterea şi înţelegerea Lui Dumnezeu prin puterea Duhului, o strădanie a Antrenorului Vizionar pentru echiparea şi antrenarea Bisericii Dumnezeului Viu, o neostoită călătorie a Vestitorului Adevărului spre ţinuturi dincolo de orizonturile cunoaşterii pentru răspândirea Cuvântului, sau, pur si simplu, o viaţă de slujire dedicată a Misionarului Dragostei pentru nevoile unei lumi suferinde şi rătăcite. Tu alegi, în funcţie de ceea ce Dumnezeu ţi-a pus în inimă, ce vrei să fii. Cert este că, orice ai alege, cât timp stai pe Cale, trăieşti viaţa Duhului şi cauţi continuu Adevărul, ţinta e aceeaşi… Dumnezeu. Iar Dumnezeu este dragoste.