Nu poți să fii doar un ascultător de duminică al predicilor, un închinător din vârful buzelor și un om al rugăciunii de circumstanţă și să consideri că astfel împlineşti voia Dumnezeului tău. Drept credincioşi ce suntem, ne vom arăta credinţa şi adeziunea faţă de Mântuitor doar prin faptele care însoţesc credinţa pretinsă.

Actiunea ilustreaza credinta

Isus Hristos a fost un „om al rugăciunii” în credinţă, dar şi unul al acţiunii. Ca Dumnezeu-lucrător, acţiunile Sale i-au însoţit cuvintele. Pentru că doar aşa, prin aplicarea propriilor învăţături, El a putut să-şi împlinească misiunea de mântuire a întregii lumi. Cum ar fi fost dacă Fiul Lui Dumnezeu ar fi zis una-alta în faţa auditoriului şi apoi ar fi plecat să îşi vadă de „treburile Lui”? Nu faptele care i-au însoţit credinţa au adus alinare, bucurie și vindecare? Nu porunca Sa creatoare şi împlinitoare l-a scos viu din mormânt pe Lazăr, după ce, în prealabil, Isus I-a mulţumit Tatălui?

Vrei, dar, să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică?

lansa retoric întrebarea Iacov în epistola sa. Pentru că, da, faptele pornite din credința ascunsă în inimă concretizează obiectul credinței în fața oamenilor pentru a naște și întreține credință. Mai mult decât pentru a dărui ceva. Scopul vindecării miraculoase nu este vindecarea, ci credința mântuitoare care va lua foc în inima celor care vor avea binecuvântarea de a fi martori.

Neutralitatea crestina – o iluzie

În viața de zi de zi nu există neutralitate. Nu poți să fii fără Isus Hristos, dar și fără dușmanul de moarte al omenirii. Poți să fii ori într-o tabără, ori în alta. Dar nici în viața de credință nu te poți ascunde în spatele ideii de neutralitate. Viața ta creștină nu se poate izola la a purta miracolul credinței în adânc fără o implicare prin fapte în lume. Nu poți să afirmi credința ta lăsând-o fără rod. Fie faptele bune ale credinței se vor împrăștia ca semințe aducătoare de rod, ilustrând cele declarate, fie minciuna a luat chipul credinței în inima ta, amăgindu-te. Lumii îi poți dărui lumină din lumina pe care ai primit-o, sau vei lăsa ca întunericul s-o cuprindă pas cu pas.

Isus a spus:

Cine nu este cu Mine este împotriva Mea; și cine nu adună cu Mine risipește.

Așadar, fără El nu există mântuire, iar fără a aduna cu El prin faptă în hambarul Său, vei fi prieten cu risipitorul…

Trezeste-te-11