Perseverenţa este esenţială, dacă vrei să reuşeşti în orice. Este un lucru bine ştiut de mulţi. De asemenea, faptul că orice are un preţ. Mântuirea ne este gratuit oferită, însă pentru ea Cineva a plătit cândva.

Isus a spus:

Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi!

De faptul că nu ajungem să beneficiem de ceea ce ne dorim nu este răspunzătoare atât ignoranţa în ce priveşte principiile de aplicat şi sacrificiile pe care este nevoie să la facem, cât indisponibilitatea de a plăti preţul cerut. Tot preţul cerut, indiferent în câte tranşe este împărţită plata lui.

1. În primul rând, preţul de a te debarasa de orice te opreşte să dai totul din tine pentru reuşită.

Isus i-a răspuns unui contemporan:

Oricine pune mâna pe plug, şi se uită înapoi nu este destoinic pentru Împărăţia lui Dumnezeu.

„Înapoi” este trecutul tău cu toate posesiunile de care nu te poţi lipsi, relaţiile nesănătoase pe care nu le poţi rupe, cuvintele aspre de judecată, denigrare, înjosire, descurajare pe care nu le-ai aruncat în focul iertării şi uitării, acoperindu-le cu cele ale Vieţii. Unele beneficii ale Împărăţiei stau la porţile nedeschise ale sufletului tău. Poate la fel stau şi multe dintre realizările pe care ţi le doreşti.

2. Apoi preţul de a munci atât cât este nevoie, ştiind că

Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele.

De adevăratele roade nu beneficiezi acum şi munceşti pentru ele la toamnă.

3. Nu în cele din urmă, preţul perseverenţei indiferent de circumstanţe.

Poate ai lăsat locuinţa trecutului tău şi te-ai injugat la plugul care-ţi desţeleneşte un pământ al binecuvântărilor dorite. Dar indiferent unde şi când te opreşti, vei fi lipsit de finalitatea spre care tinzi, chiar dacă vei rămâne cu bunul de nepreţuit al experienţei. Singura formă de eşec este cea a refuzului de a continua să mergi mai departe. Însă are un preţ care nu te va duce niciunde… Mai mult, „preţul eşecului este mai mare decât preţul succesului” (Virgil Berry).

Trezeste-te!-13