Planul Lui Dumnezeu pentru viaţa ta este bun. Fie că tu ştii şi crezi acest lucru, fie că nu, El îl desfăşoară, pas cu pas, în viaţa ta. Întregul plan se află în mintea Sa şi nimic – în afară de tine – nu poate să determine neîmplinirea lui. Mai mult, El are la dispoziţie toate resursele necesare pentru a-l duce la împlinire. Însă Dumnezeu nu va face acest lucru singur, fără participarea ta…

Ceea ce poate ştii şi crezi mai puţin este că şi diavolul are un plan pentru viaţa ta. El priveşte ruinarea ta în orice domeniu, rând pe rând, şi, de asemenea, pas cu pas, iar asta pentru că, dacă ar veni peste tine deodată dezvăluindu-şi toate intenţiile, şocat, ai avea, poate, inspiraţia să faci ceva împotriva lui. Ca atare el va încerca să te coboare în groapa pe care ţi-o sapă în faţa ta treaptă cu treaptă, aproape imperceptibil, convingându-te că fiecare pas pe care-l faci este decizia ta deşteaptă…

În 2 Corinteni 2:12 Pavel spune:

…nu suntem în neştiinţă despre planurile lui (ale diavolului – n.r.).

De unde ştim noi despre ele? În Ioan 12:46, Domnul Isus spune:

Eu am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în Mine să nu rămână în întuneric.

Aşadar Isus Hristos, „Lumina lumii”, care trăieşte în tine acum, odată ce i-ai deschis uşa cămăruţei tale prin credinţă, te va înştiinţa şi păzi cu privire la orice încercare a vrăjmaşului ce vizează viaţa ta. Ţi se cere doar vigilenţă şi receptivitate.

Iarăşi în Ioan 8:44 Isus Hristos spune:

El (diavolul – n.r.) de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.

Orice va căuta să facă în viaţa ta diavolul include, ca punct de plecare, minciuna – prima treaptă pe care vrea să păşeşti – şi ca finalitate moartea, indiferent ce înseamnă ea pentru tine…

Iată un alt tărâm de bătălie pe care îţi vei purta luptele – cel al sentimentelor şi emoţiilor.

 Atacuri asupra sentimentelor

Frica. Sentimentul de frică este atât de puternic, încât oamenii sunt în stare să trădeze, să ucidă, să fure, să înşele din cauza lui… Frica este un fel de mamă a tuturor bestiilor, pentru că din ea iau naştere o mulţime de alte sentimente puternice, cum ar fi mânia, ura.

În 1 Ioan 3:15 se spune că:

Oricine urăşte pe fratele său este un ucigaş;

Şi asta pentru că ura este o sămânţă a crimei… Iar Dumnezeu, care vede stejarul în ghindă, nu face diferenţa dintre sămânţă şi rod. Precum am spus, păcatul începe cu un gând necurat acceptat în minte. Gândul-sentiment, odată acceptat, îşi va continua calea creşterii spre faptă.

De frica pe care-o insuflă, vrăjmaşul se foloseste ca de o unealtă pentru a determina, constrânge fiinţa umană să urmeze o cale greşită. Prin frică, el doreşte să zdruncine siguranţa, încrederea şi liniştea omului în Dumnezeu, ceea ce îl va transforma în victimă a sa şi îl determină să alerge spre căutarea şi împlinirea propriilor soluţii pentru nevoile sale.

Domnul Dumnezeu spune în Proverbe 29:25:

Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă.

Frica de oameni este o cursă pentru că, prin ea, vrăjmaşul tău spiritual, indiferent prin cine acţionează, te-a prins, determinându-te să faci ceea ce îţi dictează. Există un antidot, totuşi. Acela este încrederea în Dumnezeu.

În Psalmii 91:5 ni se spune:

 Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care sboară ziua…

Cu o condiţie: Să fii

Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la umbra Celui atotputernic, (care) zice despre Domnul: „El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!”

Mânia. Dacă diavolul reuşeşte să te facă să fii nemulţumit sau să te determine să simţi teamă ori îngrijorare pentru ceva, el va izbuti astfel să strecoare mânia în sufletul tău. La rândul ei, aceasta va crea o stare de tensiune care te va determina să priveşti încontinuu la problema ta, şi nu la planul ori soluţia Lui Dumnezeu în acea circumstanţă, şi va aduce dezbinare între semeni.

Iată ce scrie în Proverbe 29:22

 Un om mânios stîrneşte certuri, şi un înfuriat face multe păcate.

Ce e de facut?

Coloseni 3:17:

Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus, şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.

Când faci ceea ce faci „în Numele Domnului Isus”, nu vei căuta propria mulţumire, nici dreptatea pentru tine, aşa cum nici Mântuitorul nu a făcut-o, ci vei căuta să faci ce simţi că este corect şi bine, indiferent de consecinţe şi reacţia celorlalţi. Adică într-o atitudine de împăcare cu sine şi cu viaţa, aşa cum este ea. Atunci când mulţumeşti pentru ceva, indiferent dacă aparent este în dezavantajul tău – şi nu o poţi face decât „prin El” –, acel lucru, acea situaţie pentru care ai mulţumit nu mai are putere asupra ta, ca atare îl vei lăsa pe vrajmaş „cu ochii în soare”…

Pe de altă parte, Psalmii capitolul 91 – v. Cornilescu (90 – v. BOR) – oferă o imagine clară asupra modului în care cel ce se încrede în Dumnezeu găseşte în Cel Preaînalt izbăvire de orice rău care îl poate pândi. În absenţa fricii, mânia rămâne o indignare controlată cu privire la lucrurile incorecte…

Amărăciunea. Acest sentiment este un fel de otravă pe care cel rău caută să o strecoare în sufletul tău. Dacă o bună perioadă de timp ai impresia că în viaţa ta există nedreptate, că strădaniile tale sunt sortite eşecului, că rezultatele tale nu sunt pe măsura efortului, în curând amărăciunea va prinde rădăcină generând o stare continuă de nemulţumire şi de dezgust faţă de realitatea înconjurătoare, iar întreaga atenţie îi va fi acordată exclusiv problemei ivite. Diavolul va reuşi prin amărăciune să îţi inoculeze în suflet deznădejde şi neîncredere în Dumnezeu, să te izoleze de ceilalţi şi să te facă neroditor.

Evrei 12:15 spune:

Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare, şi mulţi să fie întinaţi de ea.

Harul Lui Dumnezeu, aşadar, este cel care ţine „închis” pământul sufletului tău pentru seminţele amărăciunii.

Dar nu uita: toate sentimentele, stările, trăirile, emoţiile care te doboară sunt născute din minciună. Eşti liber să o crezi. Eşti liber să o refuzi…