Intelegi tu cine esti cu adevarat?

Intelegi tu cine esti cu adevarat?

Cineva scria intr-o carte de-a sa: „Dacă nu înțelegi cine ești, atunci nu vei avea niciodată încrederea necesară să ieși din zona ta de confort și să faci pași ai credinței” Bine, bine, dar ce înseamnă această identitate aparent atât de importantă ca să realizez ceva în viața mea care-și găsește rădăcinile în misterioasa convingere pe care-o numim credință? În primul rând, identitatea ta se conturează în raport cu trei lucruri: 1. In raport cu tine, cel care ești dincolo de aparența ta socială. Esența ta de sine stătătoare ca: ♦ valoare. Ești cea mai mare valoare pe care o are Dumnezeu aici pe pământ. Și, în consecunță, nici tu nu poți avea o alta mai mare. Dacă toate cele ce crezi că le ai ar dispărea, tu,...

Read More

Valoarea e in tine

Valoarea e in tine

Tu eşti şi ai o valoare unică prin statutul şi personalitatea ta. De asemenea, eşti posesorul celei mai mari comori: Viaţa. Este adevărat, din această valoare pe care o ai tu poţi să dăruieşti o parte pentru perpetuarea alteia, în mod conştient şi asumat. Poţi, de exemplu, să îţi dăruieşti viaţa trupului pentru ca a altuia să fie cruţată. Sau poţi să o faci pentru ca esenţa credinţei tale să rămână în conştiinţa şi inima celorlalţi. Dar până acolo, există atâta valoare în tine care să poată fi exprimată prin gesturi fireşti: dragostea ta, generozitatea ta. Compasiunea. Şi ce anume din ceea ce îţi închipui că deţii ca bunuri pământeşti ar putea să stea în calea acestei exprimări? Însă înainte ca această...

Read More

Pomul din sambure

Pomul din sambure

Mult timp am așteptat să apară în viața mea mentori, persoane cu o oarecare influență și experiență care să mă crească de la sămânță la fruct. Speram că odată și odată cineva va vedea ce „deosebit și minunat” sunt, ce potențial extraordinar am și mă va lua „de pe drumuri”, mă va trece printr-un proces inteligent de creștere și mă va lansa în lume capabil să îi dăruiesc din bogăţia interioară pe care o am. Cât de absurd! Această așteptare mai degrabă s-ar putea compara cu situația în care un ochi avizat de pomicultor vede un sâmbure de pom deosebit aruncat pe țărână, îl ridică fiind convins de potențialul copacului și calitatea fructelor sale, îl bagă în buzunar și îi caută un pământ bun ca să-l...

Read More

Este doar dragoste Dumnezeu?

Este doar dragoste Dumnezeu?

Vorbim despre dreptatea, puterea, înțelepciunea, pacea Lui Dumnezeu ca și cum ar fi ceva ce completează dragostea Sa. Dar lucrurile nu stau așa. Există o singură dreptate, o înțelepciune, o putere, o pace, o tărie, o bunătate și o generozitate care-I sunt caracteristice Lui Dumnezeu – cele care țin și derivă din dragoste. Așadar, vorbim despre bunătatea dragostei divine, înțelepciunea dragostei Sale, pacea dragostei Lui Dumnezeu. Dreptatea dragostei. Toate sunt aspecte ale iubirii dumnezeiești, nu atribute adiacente. Pentru că în Dumnezeu nu există vreun aspect care să nu reprezinte vreo faţetă a dragostei Sale. E limpede că El nu poate să manifeste nimic ce să nu fie izvorât din natura sa. Din ființă. Din identitate. Natura Lui...

Read More

Credinta si Dragostea – fatetele aceleiasi Lumini

Credinta si Dragostea – fatetele aceleiasi Lumini

Credința și dragostea sunt de nedespărțit. Nu poți spune că tu crezi, dar nu iubești. Precum nu poți spune că iubești, dar nu crezi. Este imposibil. Credința va naște în tine dragostea in mod natural. Pentru că a crede este verbul care desemneaza deschiderea față de Dumnezeu. Iar atunci când te deschizi față de Cel descoperit de Isus drept Tată al tău, El intră ca dragoste desăvârșită. Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun şi dintr-o credinţă neprefăcută. Precum și invers, dragostea ta crescândă față de Dumnezeu şi semeni va face posibilă lărgirea porții credinței în El. Când iubești ceea ce este creat de Dumnezeu: natura, energiile sale, principiile creației, omul – dar...

Read More

Esti biruitor asupra lumii?

Esti biruitor asupra lumii?

Cât de mult te lupţi pentru a birui ispitele şi greutăţile create de vrăjmaş în viaţa ta? V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteţi tari, şi Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi, şi aţi biruit pe cel rău. „Ați biruit” înseamnă că eşti deja, acum, în starea de biruitor. Pentru totdeauna. Deci nu este nevoie de nicio încleștare la fiecare provocare pe care-o întâlneşti în viață cu scopul de a stabili biruința. Şi asta pentru că biruința o ai. Este a ta și ţi-a fost dăruită de Biruitor. V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea. Nu mai există nicio luptă. Lupta a fost dată. Învingătorul s-a decis. Restul este schimonosirea, maimuțăreala și...

Read More