Cuiul si pironul II

Cuiul si pironul II

Cea de-a doua tendinţă pe care o întâlnim zi de zi în viaţa noastră este cea care naşte un comportament de tip CUI. Provenind din dragoste şi lumină, va răspândi dragoste şi lumină, aducând laolaltă oameni şi zidind Trupul mistic al Lui Hristos spre ceruri. CUI-ul va fixa prin componentele sale temelia vieţii fiecărui copil de Dumnezeu, transpunând în fapte Cuvântul Lui Dumnezeu auzit, dragostea de sus şi dorinţa păcii care sălăşuiesc în inimă. CUI-ul este alcătuit din: Credinta – în orice circumstanță. Credinţa este un mod de viaţă, nu un instrument pe care să-l folosim în momente de restrişte. Acest lucru înseamnă că voi crede în Dumnezeu, adevărurile Sale şi căile pe care le utilizează în fiecare clipă a...

Read More

Trezeste-te!-24

Social Bookmarking

Read More

Cuiul si pironul

Cuiul si pironul

În fiecare zi din viața noastră ne vom întâlni cu două tendințe antagonice. Cea care, izvorâtă din fire, are ca țintă moartea. A noastră și a semenului. Și apoi cea care, din duhul cel dimpreună cu Tatăl pornită, caută înălțarea spirituală, zidirea celui de lângă noi și viața. Prima tendință naște un comportament de tip PIRON. În fiecare clipă, întețindu-se spre final, acesta conduce spre străpungere, suferință, agonie. Comportamentul PIRON este alcătuit din componente care se adapă din lumea întunericului. Adică: Păcat, plăcere egoistă, dependență (viciu). Păcat, pentru că izvorăște din neascultare și răzvrătire care denotă lipsa înțelegerii Adevărului revelat. Plăcere egoistă, pentru că mereu firea...

Read More

Trezeste-te!-23

Social Bookmarking

Read More

Dobandeste daruind

Dobandeste daruind

Un adevăr stă în picioare dintotdeauna: Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul, și El îi va răsplăti binefacerea. Sunt multe lucruri pe care le avem și pe care le strângem, poate fără să ne dăm seama, pentru nevoile altora. Desigur că nu asta ne stă în minte atunci când le cumpărăm sau primim, și nici atunci când, posibil fără niciun motiv clar, le ținem prin cutii, dulapuri sau sertare. Și nu vrem să le dăm drumul… Uneori, cu niciun chip. În ascuns însă Dumnezeu le-a pus în hambarele noastre pentru ziua nevoii, necazului sau durerii altora. Poate că nu le va dărui decât după ce noi nu mai suntem, sau poate că ne va deștepta în momente de cotitură ale vieții noastre, în clipe de meditație sau de eliberare prin...

Read More