Ale cui vorbe le propovaduiesti?

Ale cui vorbe le propovaduiesti?

În râvna noastră şi plini de idei bune şi sănătoase, ne angrenăm şi antrenăm să dăruim lumii mesaje intenţionate spre folosul mântuirii, izvorâte din analize biblice intelectuale. Obișnuim să promovăm ideile şi concluziile noastre sau ale altora, dar numai câteodată promovăm mesajele şi revelaţiile izvorâte din inima Lui Dumnezeu. Oare nu are trebui să ne punem întrebarea „Ce conduce spre mântuire: mesajul, sau puterea mesajului evanghelic? Vedeţi, un mesaj poate fi evanghelic în ideea că este bazat pe Evanghelie şi este coerent. Dar este, oare, el şi mesajul pe care doreşte, acum, în această clipă, în aceste circumstanţe, Dumnezeu să-l transmită poporului său ori celor care îl ascultă? Ştim cu toţii că mântuirea...

Read More

Atitudinile vietii – Perseverenta

Atitudinile vietii – Perseverenta

Mintea este nestatornică prin firea ei. Iar una dintre consecințele acestui fapt este lipsa de perseverență în ceea ce întreprindem. Dacă te-ai decis să mergi pe un drum și, pe parcurs, te răzgândești și te întorci sau te abați de la el, este clar pentru toată lumea că nu vei ajunge la destinația pe care ți-ai propus-o inițial. Mai rău, dacă vei continua să faci asta, nu vei ajunge nicăieri. Sau, oricum, asta vei simți… …cine se îndoieşte, seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo. Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât şi nestatornic (neperseverent) în toate căile sale. Primirea oricărei promisiuni de binecuvantare din partea...

Read More

Atitudinile vietii – Increderea

Atitudinile vietii – Increderea

Pe ce bază este trăita viața ta de creștin? Este oare un fel de „treacă azi, vină mâine” si vom vedea ce va mai fi? În Dumnezeu tu ești ca o plantă frumoasă, rodnica înrădăcinată în pământul împărăției cerești. Vei crește, dar, spre deosebire de ființa vegetală, ești responsabil de câte resurse lași ca să ajungă la rădăcinile tale. Ca să nu fie un sirag de suișuri și coborâșuri, este nevoie ca modul tău de viață să se înscrie pe o traiectorie bazată pe principii şi atitudini. Atitudinile pe care le avem se comporta ca niște porți. Unele sunt deschise, cele pozitive, și lasă ca binecuvântările divine să pătrundă în viața noastră. Altele, cele negative, sunt porţi închise, ținându-ne captivi într-o...

Read More

Dezbinarea imparatiei mintii

Dezbinarea imparatiei mintii

Isus a spus: Nimeni nu poate să intre în casa unui om tare și să-i jefuiască gospodăria decât dacă a legat mai întâi pe omul acela tare; numai atunci îi va jefui casa. Desigur că acest pasaj se referă la supremația Lui Isus Hristos asupra Satanei și la explicația referitoare la puterea Sa de a scoate demoni, însă el pune în cuvinte și un principiu universal evident. Poate fi privit și ca un avertisment, o conștientizare asupra sănătății actului de a-L accepta pe Fiul Lui Dumnezeu drept Mântuitor și Stăpân a tot ce reprezintă viața ta, implicit asupra casei minții tale. Este doar o chestiune de alegere. Astfel: Odată ce ai făcut pasul de a-L accepta pe Isus Hristos drept Mântuitor și Domn, devii omul cel nou a cărui identitate...

Read More

Trezeste-te!-25

Social Bookmarking

Read More

Cuiul si pironul II

Cuiul si pironul II

Cea de-a doua tendinţă pe care o întâlnim zi de zi în viaţa noastră este cea care naşte un comportament de tip CUI. Provenind din dragoste şi lumină, va răspândi dragoste şi lumină, aducând laolaltă oameni şi zidind Trupul mistic al Lui Hristos spre ceruri. CUI-ul va fixa prin componentele sale temelia vieţii fiecărui copil de Dumnezeu, transpunând în fapte Cuvântul Lui Dumnezeu auzit, dragostea de sus şi dorinţa păcii care sălăşuiesc în inimă. CUI-ul este alcătuit din: Credinta – în orice circumstanță. Credinţa este un mod de viaţă, nu un instrument pe care să-l folosim în momente de restrişte. Acest lucru înseamnă că voi crede în Dumnezeu, adevărurile Sale şi căile pe care le utilizează în fiecare clipă a...

Read More